21 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลศุภมิตร 

จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

ในโครงการลงทุนเพื่อขยายศูนย์ไตเทียม (44 ยูนิต)

กับ บริษัทเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Visitors: 35,442