วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ครบรอบ 27 ปี
มีการจัดกิจกรรม Open House Season 2
โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี
จึงได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ใจกริ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษเป็นประธานตัดริบบิ้น
เปิดศูนย์เอกซเรย์ - คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 128 Slice

Visitors: 35,442